Σχετικά με εμάς

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. κατασκευάζει τυποποιημένο λογισμικό και διαδικτυακές εφαρμογές από το 2002. Έχει εξειδικευτεί στην παροχή κάθετων λύσεων για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει μια σειρά από λύσεις πληροφορικής που στοχεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτικά ιδρύματα, ιατρεία). Μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματά της αποτελούν:

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. επενδύει διαρκώς στο μέλλον της χρηματοδοτώντας εσωτερικά την έρευνα στις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής της ομάδας ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία για την συνεχή βελτίωση των προϊόντων της.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ergobyte Πληροφορική A.E.
Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Αριστοτέλους 21, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 288434
Web: www.ergobyte.gr
Email: info@ergobyte.gr