Βάση δεδομένων πελατών

Πρόκειται για το εργαλείο που φροντίζει για την αποθήκευση και διαχείριση των στοιχείων των πελατών ώστε να διασφαλίζεται η σωστή καταγραφή των μετρήσεων καθώς και η εξαγωγή και αποστολή των λογαριασμών. Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας καρτέλας πελάτη είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για εμπορική επιχείρηση είτε για βιοτεχνία ή βιομηχανία.

Εισαγωγή, αποθήκευση, μεταβολή και διαγραφή των πληροφοριών της καρτέλας του πελάτη όπως όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, περουσιακά στοιχεία κ.ά.

Περιλαμβάνει πλήρες αρχείο των προηγούμενων μετρήσεων και λογαριασμών καθώς και των οφειλών του.

Αυτόματες ειδοποιήσεις για οφειλές πελατών.