Βάση δεδομένων πελατών

Πρόκειται για το εργαλείο που φροντίζει για την αποθήκευση και διαχείριση των στοιχείων των πελατών ώστε να διασφαλίζεται η σωστή καταγραφή των μετρήσεων καθώς και η εξαγωγή και αποστολή των λογαριασμών. Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας καρτέλας πελάτη είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για εμπορική επιχείρηση είτε για βιοτεχνία ή βιομηχανία.

  • Καταχώρηση δεδομένων

Εισαγωγή, αποθήκευση, μεταβολή και διαγραφή των πληροφοριών της καρτέλας του πελάτη όπως όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, περουσιακά στοιχεία κ.ά.

  • Ιστορικό πελάτη

Περιλαμβάνει πλήρες αρχείο των προηγούμενων μετρήσεων και λογαριασμών καθώς και των οφειλών του.

  • Διαχείριση οφειλών

Αυτόματες ειδοποιήσεις για οφειλές πελατών.

  • Λίστες διευθύνσεων