Οικονομική διαχείριση

Χρησιμοποιώντας το Helios4 ελαχιστοποιείται ο χρόνος από την μέτρηση μέχρι την αποστολή του λογαριασμού και τελικά στην παραλαβή της πληρωμής. Χάρη στα εργαλεία της οικονομικής διαχείρισης, οι χρεώσεις και οι εξαγωγές των λογαριασμών γίνονται αμέσως μετά την καταχώρηση των μετρήσεων. Παράλληλα, παρακολουθούνται όλοι οι χρεωμένοι και ανεκπλήρωτοι λογαριασμοί.

Αυτόματη αποστολή λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δυνατότητα επανεμφάνισης, επανεκτύπωσης και αποστολής των λογαριασμών ανά πάσα στιγμή.

Αυτόματες αλλά και κατά παραγγελία εξατομικευμένες ή γενικές αναφορές.