Οικονομική διαχείριση

Χρησιμοποιώντας το Helios4 ελαχιστοποιείται ο χρόνος από την μέτρηση μέχρι την αποστολή του λογαριασμού και τελικά στην παραλαβή της πληρωμής. Χάρη στα εργαλεία της οικονομικής διαχείρισης, οι χρεώσεις και οι εξαγωγές των λογαριασμών γίνονται αμέσως μετά την καταχώρηση των μετρήσεων. Παράλληλα, παρακολουθούνται όλοι οι χρεωμένοι και ανεκπλήρωτοι λογαριασμοί.

  • Τιμολόγηση: Συνυπολογίζονται οι μετρήσεις κατανάλωσης, τα πάγια κόστη καθώς και τυχόν έκτακτες χρεώσεις. Δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής, αποθήκευσης και εκτύπωσης των τιμολογίων.
  • Υπολογισμός χρεώσεων βάσει ιστορικού μετρήσεων
  • Πρότυπα έγγραφα λογαριασμών
  • E-Bill

Αυτόματη αποστολή λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δυνατότητα επανεμφάνισης, επανεκτύπωσης και αποστολής των λογαρισμών ανά πάσα στιγμή.

  • Οικονομικές αναφορές

Αυτόματες αλλά και κατά παραγγελία εξατομικευμένες ή γενικές αναφορές.