Διαχείριση

Η διαχείριση πολλαπλών επιπέδων αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά του Helios4 καθώς υποστηρίζει όλες τις καθημερινές διεργασίες αλλά παράλληλα επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο από πλευράς της διοίκησης. Το ιστορικό των μετρήσεων αλλά και ο αλγόριθμος υπολογισμού των χρεώσεων βάσει προηγούμενων μετρήσεων αποτελούν μερικά από τα πιο σημαντικά εργαλεία της.

  • Σύνδεση με barcode scanner

Παρέχεται δυνατότητα διασύνδεσης με σαρωτές γραμμοκωδικών και η εμφάνιση συναφών πληροφοριών στην οθόνη του χρήστη.

  • Εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) η οποία συνδέεται με GPS

Εύκολος εντοπισμός των ιδιοκτησιών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων με την χρήση χαρτών.

  • Επεξεργασία των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο

Άμεση εισαγωγή ή μεταβολή στοιχείων (πελάτη, μετρήσεων, σχολίων) με την χρήση της εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones).

  • Διαχείριση δεδομένων μετρήσεων
  • Διατήρηση ιστορικού μετρήσεων