Λειτουργικότητα

Το Helios4 έχει σχεδιαστεί έχοντας υπόψιν τις δικές σας ανάγκες και καθημερινές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, παρέχονται χρήσιμα εργαλεία και για τους υπαλλήλους αλλά και για την διοίκηση της επιχείρησης κοινής οφέλειας.

  • Βάση δεδομένων πελατών
    Helios4 customer data base is a complete customer care application for utilities serving residential, commercial, and industrial customers. It addresses consumer data management while handling receivables functions.
  • Διαχείριση
  • Οικονομική διαχείριση
    Helios4 assists utility companies minimize the time it takes to turn customer water/gas/electricity usage into billing statements, and billing statements into cash. Billing, invoicing and monitoring debt levels allows better managing deposits to speed payments and reduce uncollected debt.

Άλλα χαρακτηριστικά